Cannabis

Udtalelse om cannabis fra Parkinsonforeningens forskningsråd

Parkinsonforeningens forskningsråd kan efter en litteraturgennemgang konkludere, at behandling af symptomer ved Parkinsons sygdom med cannabis er alt for dårligt belyst i eksisterende videnskabelige undersøgelser. Vores viden om evt. effekt, sikkerhed, bivirkninger og interaktion med andre medikamenter herunder medicin til parkinsonbehandling er på nuværende tidspunkt utilstrækkelig.

Konklusionen bygger på Kluger B. et al.’s gennemgang af adskillige eksperimentelle undersøgelser af varierende videnskabelig kvalitet. Angående effekt finder man sandsynligvis ingen virkning på dyskinesier eller motoriske symptomer ved Parkinson. Angående bivirkninger finder man blandt andet lavt blodtryk, svimmelhed, synshallucinationer og sløvhed.

Referencer

  1. Kluger B. et al. Mov Dis 2015;30(3):313-27
  2. Whiting PF. et al. JAMA 2015;313(24):2456-73
  3. Arjmand S. et al. Neurotherapeutics 2015,12:778-787

Danmodis (Dansk selskab for bevægeforstyrrelser) bakker op om konklusionen. 

LÆS MERE: Om forskningsrådet

LÆS MERE: Artikel om cannabis og parkinson (april 2019)

Udtalelsen er udarbejdet i maj 2017.