Forskning og fagpersoner

Der forskes konstant i Parkinsons sygdom - også i Danmark. Det foregår både på neurologiske afdelinger, på universiteter og højere læreanstalter samt i lægemiddelindustrien.

Klinisk forskning foregår ofte på hospitaler og kræver patienternes medvirken. Det kan dreje sig om medicinske behandlingsforsøg, igangsat af enten læger eller lægemiddelfirmaer. Eksempelvis for at undersøge om et nyt parkinsonmiddel dæmper typiske symptomer. Basalforskning eller grundforskning omfatter dyreforsøg og forsøg med cellekulturer og foregår ofte på universiteter og læreanstalter. Undersøgelserne kan også være kemiske og biokemiske og foregå i laboratorier.

I Parkinsonforeningen vil vi gerne støtte op om den livsnødvendige forskning og støtter årligt forskningsprojekter med et millionbeløb. Læs mere om foreningens forskningslegater i menuens underpunkter.

Fagpersoner kan ligeledes finde information rettet mod plejepersonale, henvisninger til relevante links for fysioterapeuter, ligesom du kan finde links til Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser (Danmodis), der er et selskab for læger og andre i sundhedssektoren med interesse for bevægeforstyrrelser.