Faser

Sygdommens udvikling deles ofte i forskellige stadier eller faser, som beskriver den parkinsonramtes symptomer og funktionsniveau. Det er dog vigtigt at huske på, at ingen sygdomsforløb er ens, og at alle parkinsonramte har deres 'egen' sygdomsudvikling.

Nogle udvikler symptomer hurtigt, andre langsomt, nogle har behov for mere medicin, andre har kun et beskedent medicinbehov, nogle har behov for mange medicinjusteringer og andre får den samme medicin gennem længere tid, nogle har svingninger det daglige funktionsniveau, andre har ikke.

Der er stor variation i sygdommens optræden person til person. En ting deler man dog, at længere tid man har haft sygdommen, jo større risiko er der for, at der udvikles komplikationer.

Hoehn og Yahr beskrev i 1967 fem stadier af sygdommen, som man kan støde på i litteraturen om Parkinsons sygdom:

  • 1. stadie: Symptomerne er ensidige, lette og giver ikke anledning til invaliditet.
  • 2. stadie: Symptomerne er bilaterale og kan give anledning til let funktionspåvirknig. Balance og gang er påvirket.
  • 3. stadie: General funktionspåvirkning som er moderat til udtalt.
  • 4. stadie: Udtalte symptomer. Den parkinsonramte kan stadig gå, men i begrænset omfang. Der optræder muskelstivhed (rigiditet) og langsomme bevægelser (bradykinisi) og den parkinsonramte kan måske ikke længere bo alene. Rystelser (tremor) kan være aftaget.
  • 5. stadie: Her har den parkinsonramte brug for omfattende pleje.

Andre, herunder Dansk Selskab For Bevægeforstyrrelser (Danmodis), benytter sig af fire faser:

  • Fase 1: Diagnosen og den første sygdomsfase.
  • Fase 2: Vedligeholdesperioden eller den kompenserende anden fase.
  • Fase 3: Den komplekse eller dekompenserende fase.
  • Fase 4: Den pallitative fjerde fase. 

Parkinsonforeningens rehabiliteringsprojekt er inddelt i fase 1, fase 2-3 og fase 4 svarende til Danmodis’ forløbsfaser i Parkinsons sygdom.

LÆS MERE: Om Danmodis

LÆS MERE: Rehabilitering