Symptomer

Parkinsons sygdom forbindes ofte med bevægelses-problemer, kendt som “motoriske symptomer”. Der er dog efterhånden en stigende opmærksomhed på symptomer, der også associeres til Parkinsons sygdom, men som ikke relateres direkte til bevægelse. Disse kendes som non-motoriske symptomer, og rummer blandt andet søvnforstyrrelser, kognitive symptomer, depression og mave- og tarmsymptomer.

Ofte fortæller de, der lever med Parkinson, at de kognitive og skjulte symptomer ved Parkinsons sygdom er mere generende i hverdagen.

I 2014 gennemførte Parkinsonforeningen den hidtil største danske undersøgelse af disse symptomer, og her var billedet det samme. Flere end 1.000 parkinsonramte og pårørende deltog undersøgelsen, der eksempelvis viste, at halvdelen af de parkinsonramte oplever problemer med at huske ord, mens fire ud af ti har svært ved at holde koncentrationen under samtaler, og lige så mange har problemer med hukommelsen. Samtidig svarer tre ud af fire parkinsonramte, at de føler sig trætte i løbet af dagen, mens halvdelen har svært ved at holde flere bolde i luften.

LÆS MERE: Rapport fra landsdækkende undersøgelse

LÆS MERE: Kort oversigt over non-motoriske symptomer

LÆS MERE: Ofte stillede spørgsmål om non-motoriske symptomer