Neurokirurgisk behandling

DBS er en forkortelse for Deep Brain Stimulation. Operationen er en avanceret behandling af parkinsonramte, der har fremskredne symptomer, hvor den mediciske behandling ikke rigtig slår til mere.

DBS.png

I korte træk DBS-operationen er en teknik, hvor der indopereres stimulationselektroder i en kerne i basalganglierne i hjernen. Måske har du hørt, at folk taler om en STN-operation? Det skyldes, at man oftest i Danmark placerer elektroderne i Nucleus subthalamicus, der normalt kaldes STN-kernen.

Stimulationselektroderne får strøm fra et stimulationsbatteri, der placeres under huden på brystkassen og ligner et pacemakerbatteri til hjertet. Elektroderne er forbundet til stimulationsbatteriet, som giver en konstant strøm. Man mener, at denne strøm kan dæmpe overaktivitet i det ønskede område i hjernen. Efter operationen justeres strømindstillinger- og styrke efter behov.

Operationen tilbydes på henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Bispebjerg Hospital i samarbejde med Rigshospitalet.

Der er på landsplan opereret omkring 450 parkinsonpatienter (ved udgangen af 2015, red.), foruden patienter med andre bevægeforstyrrelser. Ved operationen er risikoen for alvorlige komplikationer, primært i form af hjerneblødninger, ca. 1 procent, mens risikoen for infektion ligger på ca. 5 procent. Infektioner kan i de fleste tilfælde behandles med antibiotika.

Man kan forvente en effekt, som svarer til den medicinske, men med øget stabilitet i løbet af døgnet, hvor man således har det godt i længere perioder af gangen. Den medicinske behandling reduceres med gennemsnitligt ca. 50 procent i forløbet efter operationen.

LÆS MERE: Netværk for DBS-opererede