Pumpebehandling - lecigon

Lecigonpumpen kan ligesom de andre avancerede behandlinger være en mulighed for dig, hvis du på trods af, at du tager medicin mange gange om dagen, alligevel oplever mange svingninger, hvor du enten har mange overbevægelser, svær rysten eller off-perioder, hvor du ikke kan bevæge hele eller dele af kroppen.

Lecigonpumpen indeholder en ny medicinblanding, som består af tre gængse medicintyper, der allerede i dag bruges til behandling af parkinson. Det gælder levodopa/carbidopa og entacapon.

Når medicinen gives flydende i denne sammensætning, skal der bruges mindre medicin, og derfor vejer pumpen blot 230 gram og kan bæres i et bælte.

Hvis du skal have Lecigonpumpen, skal du igennem en mindre operation, da den, ligesom Duodopapumpen, sluttes til kroppen med en mindre plastikslange gennem huden på maven med forbindelse gennem mavesækken direkte til tyndtarmen.

De kliniske studier, der ligger til grund for myndighedernes godkendelse, viser, at Lecigonpumpen effektivt reducerer de fysiske symptomer på parkinson. Det gælder de motoriske symptomer som langsomhed, stivhed og rysten i hvile, ligesom off-perioder mindskes kraftigt. Desuden behøver man som regel ikke længere at tage anden parkinsonmedicin i løbet af dagen, end den man får med Lecigonpumpen og får derfor færre overbevægelser.

Du kan også forvente en forbedring i ikke-motoriske symptomer, så du sover bedre og har færre muskelkramper.

Det forventes, at proceduren for opstart af behandling med Lecigonpumpen vil være som opstart med Duodopapumpen. Det vil sige, at man indlægges og er medicinfastende den første dag. Lægerne omregner den medicin, man får, til den nye medicin, man skal have via pumpen. Først tilsluttes pumpen uden på kroppen via en testsonde, der løber gennem næsen og mavesækken til tarmen. Medicindosis indstilles, inden den blivende sonde lægges ved en operation en af de følgende dage.

Ligesom ved Duodopapumpebehandling skal patienter, der behandles med Lecigonpumpen have B-vitamintilskud for at forebygge nervebetændelse, som kan give smerter i f.eks. hænder, fødder, arme og ben.Bivirkningerne ved Lecigonpumpen er de samme som ses ved behandling med Duodopa og Entacapon. Pumpen vil derfor ikke være velegnet til dig, hvis du har oplevet større bivirkninger ved Duodopa eller Entacapon.

Ved Entacapon, som nogle patienter kender under navnet Comtess, er diarré en kendt bivirkning. Hvis man tidligere har oplevet diarré under behandling med Comtess, vil Lecigonpumpen ikke være velegnet. Det skyldes dels det ubehagelige ved at opleve diarré, dels at medicinen ikke virker, som den skal, når den for hurtigt forlader kroppen, som det sker ved diarré. Lecigonpumpen tilbydes heller ikke, hvis du har sygdomme i maven, f.eks. aktivt mavesår eller stomi, eller har andre betydelige sygdomme i hjerte, lunger og nyrer.