Talepædagog

Talepædagogen (logopæden) bedømmer og behandler reduktioner i stemmetale- og sprogfunktionen og desuden synkebesvær. Ved Parkinsons sygdom kan både stemmen, talen og synkeevnen blive påvirket.

Desuden kan kommunikation vanskeliggøres af, at både kropssprog og ansigtsmimik bliver udjævnet, og det bliver sværere at formidle “budskaber uden ord”. Det gør, at man kan fejlfortolke en person med Parkinsons sygdom og tro at hun/han f.eks. er vred eller utilfreds, mens det egentlig handler om vanskeligheder med at le og/eller gestikulere.

Behandlingen af taleproblemerne ved Parkinsons sygdom sker primært ad to veje. Den ene handler om at sænke talehastigheden, og den anden om at forbedre stemmestyrken og stemmekvaliteten. Udtalen påvirkes også til det bedre i begge tilfælde. Det er svært at påvirke sin talehastighed, især hvis man har en neurologisk sygdom. Hertil kræves træning og måske også en form for “hjælpemiddel”, som får en til at sige ordene i et langsommere tempo og derved blive lettere at forstå.

For en person med Parkinsons sygdom kan det ofte være sådan, at man selv har opfattet sin stemme som normal af styrke, mens omgivelserne synes den er stille og svag. Derfor går stemmebehandlingen ud på at vænne sig til at tale kraftigere end man tror er nødvendigt. Ledeordene i træningen bliver “Tænk stærkt! Tænk stort!”

Synkeproblemer ved Parkinsons sygdom kan f.eks. være vanskeligheder med at sætte synkebevægelsen i gang og at få den tilstrækkelig kraftig. Det kan være nødvendigt at indlære særlige synketeknikker. Det kan også være nødvendigt at kompensere ved at tilpasse konsistensen af mad og drikke, for at det skal være lettere at synke. Synkeevnen kan påvirkes positivt af tale- og stemmetræningen.

LÆS MERE: Mundtørhed

LÆS MERE: Foreningens rådgiver i stemmetræning/logopædi

Til toppen