Fysioterapi

Fysioterapeuter er den behandlergruppe inden for rehabilitering af parkinsonpatienter, som har det bedste kendskab til menneskets evne til at bevæge sig og til de funktionshindringer, der begrænser bevægelsesevnen.

De medvirker til at forbedre menneskers muligheder for at klare den daglige tilværelses krav om bevægelser, for at kunne være aktiv og en del af samfundet, både via forebyggende og rehabiliterende indsatser. Fysioterapeuter arbejder selvstændigt med udrednings- og behandlingsopgaver samt med at give information, råd og støtte. Når kroppens ressourcer svigter, kan fysioterapeuten opstille en effektiv rehabiliteringsplan.

Regelmæssig aktivitet styrker både muskler og skelet. Hvis man øger den fysiske aktivitet, kan helbredet påvirkes positivt i høj grad, og det kan med fordel anvendes som behandlingsmetode til sygdomme og problemer.

Under hele sygdomsforløbet kræves en aktiv oplæring i, hvordan man tilpasser sig til sygdommen. Det er derfor vigtigt, at du får tidlig information om, hvordan du skal forholde dig til din sygdom med hensyn til fysisk aktivitet for derved at modvirke forværringer af det fysiske funktionsniveau. Det er vigtigt, at der findes motivation til at træne selv; den bliver så meget lettere at udføre, når man har lyst til motionen og finder den rar. Fysioterapien har til formål at udnytte og øge de fysiske ressourcer. Ved Parkinsons sygdom er det vigtigt med tidlig fysioterapi for at stimulere god:

  • Åndedrætsfunktion
  • Holdning og gangevne
  • Kondition
  • Koordinationsevne, balance og muskelfunktion
  • Bevægelighed i krop og ekstremiteter
  • Mimik og stemme/tale

Fordelene ved at bevæge sig er, at du får bedre kondition, oplever dig mindre stresset og føler dig gladere.
Mange mennesker har oplevet en positiv virkning af taktil berøringsmassage, qi gong eller akupunktur for at nævne nogle alternative metoder, som kan være værdifulde, bivirkningsfri midler mod stivhed og ømhed.

LÆS MERE: Om træning og Parkinson

LÆS MERE: Parkinsonforeningens rådgiver i fysioterapi

LÆS MERE: Kliniske retningslinjer for fysioterapi

LÆS MERE: Fysioterapeuter med kendskab til Parkinson

(Denne information er hovedsageligt baseret på en brochure udgivet af Parkinsonforeningen; En lille faktabog om Parkinsons sygdom - symptomer, diagnostik og behandling, der er udarbejdet af Bo Johnels, neurolog med mange års erfaring med Parkinsons sygdom og Miriam Carlsson, parkinsonsygeplejerske.)