Pumpebehandling - duodopa

Pumpebehandling med Duodopa kan benyttes til behandling af parkinsonramte, hvis sygdom er langt fremskreden og som oplever udprægede motoriske svingninger i løbet af døgnet. Hverdagen kan eksempelvis være præget af længerevarende off-perioder, hvor virkningen af medicinen aftager, og fødderne nærmest ’klistrer til gulvet’.

Der kan også være perioder med overbevægelser, som viser sig ved ufrivillige bevægelser af hele eller dele af kroppen. Disse svingninger, der på fagsprog kaldes fluktuationer, opstår  fordi koncentrationen af dopamin i blodet varierer.

Har man haft Parkinsons sygdom igennem længere tid, kan perioder med aftagende effekt blive stadigt hyppigere, og man kan opleve, at bevægeligheden pludselig kan forsvinde, og først vende tilbage efter indtagelse af en ny dosis medicin. Omvendt kan der være ufarlige, men - for nogen - voldsomme overbevægelser, når medicinen virker ’for godt’. Forskellene i bevægelsesevnen kan komme så pludseligt, at det ligner en ’strømafbrydereffekt’, hvilket for mange påvirker livskvaliteten markant.

Pumpebehandling med Duodopa har den fordel, at levodopa-medicinen her gives kontinuerligt. Medicinen doseres via en pumpe til tyndtarmen. Pumpen kan bæres på forskellige måder med et bælte eller en taske, og anvendes typisk i døgnets vågne timer. Medicinen leveres i små kassetter på 100 ml, der klikkes fast på pumpen og skiftes efter behov, men dagligt. 

Duodopa.png

Den kontinuerlige optagelse og frigivelse af levodopa giver en mere jævn stimulering af dopaminreceptorerne i hjernen. Det betyder, at svingningerne mellem overbevægelser og on/off-perioderne kan udjævnes, hvilket for mange minimerer de motoriske svingninger.

LÆS MERE: Duodopa-netværket