Behandling

I en dagligdag med Parkinsons sygdom er der mange forskellige problemer, som skal løses. Personer med Parkinson kan selv gøre en del, men har også brug for hjælp fra professionelle – som f.eks. psykologhjælp, socialrådgiverbistand, lægelig rådgivning og behandling. Sygdommen kan på nuværende tidspunkt ikke helbredes, men ved et optimalt behandlingsforløb kan et flertal forvente en høj grad af symptomdæmpning og et livsforløb, som ikke bliver kortere på grund af sygdommen.

Den lægelige behandling af Parkinsons sygdom er fortrinsvis medicinsk, hvor man behandler med stoffer, der har en symptomdæmpende effekt. Da Parkinsons sygdom primært behandles medicinsk er det vigtigt, at man hos neurologen får god information om medicinen, får forklaret hvorfor, hvordan og hvornår medicinen skal tages, forklaret effekt og bivirkninger af medicinen og udleveret en opdateret skriftlig medicinliste. Når diagnosen er stillet, klares behandlingen i de første år typisk hos den praktiserende neurolog eller i hospitalsambulatoriet.

Når personer med Parkinson medicineres, kan neurologens behandlingsstrategi for den enkelte være meget forskellig fra patient til patient og kan bestå af monoterapi (behandling med én type medicin) eller polyterapi (behandling med flere forskellige typer medicin). Der bliver ofte behov for at kombinere forskellig medicin og doser og der bliver med tiden også behov for, at medicinen tages mere og mere regelmæssigt, med faste intervaller og ved faste tider. Det er vigtigt at huske, at al behandling er individuel og tilpasset den enkelte parkinsonramtes behov og symptomer.

Når man lever med Parkinson er det vigtigt, at man tager sin medicin som aftalt med neurologen - det er jer, der i fællesskab udarbejder en plan for medicinering. Det føles måske ikke så afgørende i starten af sygdommen, hvor medicinen virker uden problemer, men under udvikling af sygdommen vil det blive mere og mere vigtigt at være omhyggelig med at passe medicintiderne, da medicinens effekt kan aftage.

Mange personer med Parkinson tager tabletter flere gange i døgnet – og også ofte flere typer medicin. Både i hverdagen, og når man skal ud og rejse, kan det derfor være en god idé at medbringe et lille kort, hvorpå ens ordinerede medicin er oplistet med navn, styrke og indtagelsestidspunkt.

LÆS MERE: Download medicinkort