Atypisk parkinsonisme

Der findes en række sygdomme, som ligner ideopatisk (almindelig) Parkinsons sygdom og hvor parkinsonisme er til stede. De benævnes samlet atypisk Parkinsonisme - da det 'typiske' er Parkinsons sygdom.

Disse sygdomme har meget lange navne, hvorfor forkortelser ofte anvendes. Du kan læse mere om de enkelte diagnoser ved at 'klikke' på et af de røde emner herunder.

Atypisk Parkinsonisme blev tidligere benævnt ’Parkinson Plus’. Fælles for sygdommene er, at der er tale om kroniske sygdomme, der gradvist forværres. Behandlingen er baseret på symptomatisk medicinsk behandling, træning samt socialmedicinske tiltag.

LÆS MERE: Forløb og behandling

Atypisk Parkinsonisme og Parkinsons sygdom er meget vanskelige at skelne fra hinanden. En del oplever at få stillet diagnosen Parkinsons sygdom først og senere få diagnosen ændret til en atypisk form. Såfremt medicinen har ringere virkning og sygdommen forværres hurtigere end forventet, kan det sammen med karakteren af de enkelte symptomer tyde på atypisk Parkinsonisme. Det er vanskeligt at stille diagnosen, der bør fortages af en neurolog med særlig forstand på bevægeforstyrrelser. Diagnosticeringen af atypisk Parkinsonisme involverer skanninger, der kan støtte diagnosen. Det kan også være nødvendigt at udføre en medikamentel test med antiparkinsonmedicin.

Ofte har sygdomsramte såvel som pårørende et stor behov for at få sat navn på sygdommen. Det bliver af mange beskrevet som en lettelse at få stillet den rette diagnose og få den optimale behandling, pleje og rådgivning. Der findes endnu ikke nogen helbredende behandling af atypisk parkinsonisme, men der forskes i mange lande og med forskellige indfaldsvinkler.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er store individuelle forskelle på, hvilke symptomer, der opstår, hvor generende de bliver, samt hvor hurtigt sygdommen ændrer sig. En tommelfingerregel kan være, at udviklingen over de seneste par år, i meget grove træk, afspejler udviklingen over de kommende par år. Der er dog også eksempler på sygdomsramte, der føler en mere rykvis sygdomsforværring og andre oplever perioder, hvor sygdommen synes at stagnere. Ingen af de fire former for atypisk Parkinsonisme stadieinddeles, som man gør ved Parkinsons sygdom.

Det er vigtigt, at man som sygdomsramt og pårørende får en uddybende samtale hos neurologen, hvor man kan afklare eventuelle spørgsmål om sygdommen og den enkelte diagnose. Ligesom sygdommen og symptomerne er individuelle, er behandlingen individuelt tilpasset.

LÆS MERE: Foreningens rådgiver i atypisk Parkinsonisme

BESTIL: Brochure om atypisk Parkinsonisme

(Denne tekst stammer fra brochuren Atypisk Parkinsonisme, der er skrevet af foreningens rådgiver i atypisk Parkinsonisme Anders Clausen.

Andre nyttige steder at finde støtte

På Facebook kan du ligeledes finde en lukket gruppe for pårørende til personer, som lever med en af de atypiske parkinsonsygdomme. Søg på "Pårørendegruppe Til atypisk Parkinson (PSP, MSA, CBD, LBD, CVP)" for at finde gruppen, som gør det muligt at komme i kontakt med andre, som måske står i samme situation.