Apomorfin

Apomorfin er en ikke-oral behandling, som gives som behandling af de motoriske symptomer, hvor der ses svingninger med betydelig on/off, og hvor tabletbehandlingen ikke har optimal eller tilstrækkelig effekt.  Apomorfin hører til de såkaldte dopaminagonister, som virker ved at stimulere hjernens receptorer. 

Behandlingen kan også forsøges ved smertefulde muskelspændinger (dystonier). Den bedste virkning ses hos patienter, som i forvejen har god effekt af levodopa, men hvor varigheden af on-perioden er utilstrækkelig - målet er en mere stabil hverdag med færre off-episoder. Der er ikke nødvendigvis bedring af tale, balance- og gangforstyrrelser.

Apomorfin kan være gavnlig i situationer, hvor man enten er ved at være off eller allerede er off, det kan f.eks være om morgenen, hvor det er svært at komme i gang. Behandlingen kan dog bruges på alle tider af døgnet, hvor der forekommer stivhed/langsommelighed mv. Apomorfin anvendes oftest som supplement til den øvrige behandling med tabletter.

Apomorfin er ikke morfin og ikke smertestillende. Apomorfin kan staves på to måder: ”apomorphin” og ”apomorfin”.

Apomorfin bør ikke anvendes ved svær demens, depressioner som ikke er betinget af OFF tilstanden, lever- og nyresygdom og ved udtalt blodtryksfald.

Hvordan gives apomorfin?
Apomorfin kan gives som injektionsbehandling via en PEN, som minder om de injektionspenne, der anvendes ved diabetes.  Virkningen indtræder efter 4-12 minutter efter injektionen og holder 1 time. Denne behandling anvendes som supplement til øvrig tabletbehandling og virker på OFF-perioder.

Apomorfin kan også gives som konstant infusion i huden (oftest på maven), hvor apomorfin gives via en pumpe, som er tilkoblet underhuden. Virkningen indtræder efter få minutter og gives kontinuerligt gennem dagen.  Derved oplever patienten en kontinuerlig effekt på sine parkinsonsymptomer med det formål at få en mere stabil hverdag.

Hvem kan få apomorfin?
Apomorfin ordineres af en neurolog med kendskab til behandlingen. Hvis du er i tvivl om apomorfin er noget for dig, kan du tale med dit behandlingssted omkring behandlingen og hvor den kan tilbydes. Det vil altid være en neurolog, som vurderer, om du er kandidat til behandling.

Hvis neurologen har vurderet, at du kan være kandidat til behandling med apomorfin, kan du blive henvist til et behandlingssted, hvor behandlingen tilbydes for at få yderligere information og derefter gennemgå en kortvarig test. Testen varer ca. 2-3 timer, hvor en sygeplejerske/neurolog vurderer, om du har effekt af apomorfin og kan være en mulig kandidat til denne behandling samt sikrer, at du ikke har større bivirkninger.