Hvordan vil du tilrettelægge dit arbejdsliv med Parkinsons sygdom?

  • Giver sygdommen dig symptomer, som er vanskelige at håndtere i dit daglige arbejde?
  • Hvilke muligheder findes der i lovgivningen, som kan kompensere dig for disse vanskeligheder?
  • Hvilke muligheder findes der, hvis du skal forlade arbejdsmarkedet?
  • Hvilke psykologiske og kognitive problemer kan der opstå, når man lever med Parkinsons sygdom og hvordan kan disse håndteres?

Dine egne ønsker til dagen vil blive inddraget, ligesom du vil få rig mulighed for at udveksle erfaringer med de øvrige deltagere.

Kurset er fortrinsvis for personer med parkinson, men pårørende er velkomne, og afholdes lørdag den 15. april 2023 i Handicaporganisationernes Hus, Taastrup.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 36 35 02 30 eller mail ebech@parkinson.dk. Tilmeldingen åbnes i efteråret 2022.