Hvordan vil du tilrettelægge dit arbejdsliv med Parkinsons sygdom?

Hvis du lever med parkinson og er i arbejde, enten på fuld tid, på deltid eller i fleksjob, så vil dette kursus muligvis være det rigtige for dig. På kurset vil vi komme ind på følgende problemstillinger og spørgsmål:

  • Giver sygdommen dig symptomer, som er vanskelige at håndtere i dit daglige arbejde?
  • Hvilke muligheder findes der i lovgivningen, som kan kompensere dig for disse vanskeligheder?
  • Hvilke muligheder findes der, hvis du skal forlade arbejdsmarkedet?
  • Hvilke psykologiske og kognitive problemer kan der opstå, når man lever med Parkinsons sygdom og hvordan kan disse håndteres?

Dine egne ønsker til dagen vil blive inddraget, ligesom du vil få rig mulighed for at udveksle erfaringer med de øvrige deltagere.

Dagen indledes af Jette Oppelstrup, der fortæller om, hvordan hun forener sit job med parkinson. Herefter oplæg fra sundhedspsykolog og tidligere neuropsykolog Susanne Ohrt og om eftermiddagen oplæg om de lovgivningsmæssige muligheder ved foreningens egen socialrådgiver.

Kurset er fortrinsvis for personer med parkinson, men pårørende er velkomne, og afholdes lørdag den 26. juni 2021 fra kl. 9.30 – kl. 16.30 i Handicaporganisationernes Hus.
Kurset koster inkl. forplejning 550 kr. pr. person for medlemmer og 750 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmeldingsfristen er 6. juni 2021 – For tilmelding og betaling tryk her

Parkinsonforeningen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til at mindske risiko for coronasmitte. Hvis det ikke er muligt at afholde kurset fysisk i juni, afholdes det istedet lørdag d. 4. september.

Kurset finder sted i:

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 3635 0230 eller mail Lms@parkinson.dk

Jeg glæder mig til at se Jer

/Lea Munk Staugaard