Fysioterapeut

Har du vedrørende spørgsmål om fysioterapibehandling af personer med Parkinson, kan du få vejledning af fysioterapeut Finn Egeberg Nielsen. Finn arbejder til daglig i Fyshuset Valby.

Finn er desuden med i Danske Fysioterapeuters neurologiske faggruppe, hvor han har været medvirkende til at igangsætte arbejdet med kliniske retningslinjer for fysioterapi til personer med Parkinsons sygdom.

Kontakt fysioterapeuten
40 28 56 85
Torsdag kl. 11.00 - 12.00

LÆS MERE: Hvorfor skal du træne?

LÆS MERE: Brochure om træning og parkinson

LÆS MERE: Fysioterapi

LÆS MERE: Kliniske retningslinjer

LÆS MERE: Fysioterapeuter med kendskab til parkinson