Atypisk Parkinsonisme

Rådgivningen af personer med Atypisk Parkinsonisme varetages af sygeplejerske Anders Lundetoft Clausen.

Både medlemmer og ikke-medlemmer kan stille spørgsmål om de atypiske parkinsonssygdomme.

De atypiske parkinsonsygdomme dækker over en række sjældne sygdomme, som ligner Parkinsons sygdom og hvor parkinsonisme er til stede. De benævnes samlet atypisk Parkinsonisme, da det typiske er Parkinsons sygdom. De fire atypiske parkinsonsygdomme er:

  • Demens med Lewy Bodies (DLB)
  • Multipel System Atrofi (MSA)
  • Progressiv Supranucleær Parese (PSP)
  • Cortico Basal Degeneration (CBD)

Kontakt rådgiveren 
40 28 55 59
Torsdag kl. 13.00 - 15.00.

LÆS MERE: Atypisk Parkinsonisme

LÆS MERE: Brochure om Atypisk Parkinsonisme