Warning message

Submissions for this form are closed.

Nyt uddannelsesforløb i Dans med Parkinson

Oprettet d. 09.04.2018

Parkinsonforeningen gennemfører med støtte fra TrygFonden et landsdækkende treårigt projekt, som kobler kvalificeret danseundervisning, musik, rytme og motion med en ofte overset sygdomsgruppe – parkinsonramte og deres familier.

Derfor søger Parkinsonforeningen instruktører, som kan varetage et eller flere ugentlige dansehold for parkinsonramte og pårørende. Vi har allerede uddannet knap 100 danseinstruktører, så vi søger især instruktører, som befinder sig i områder, hvor vi endnu ikke udbyder dansehold. Dette uddannelsesforløb bliver samtidig det sidste i denne omgang.

Uddannelsen vil foregå den 22.-23. august i Høje Taastrup i Handicaporganisationernes Hus (Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup).

Hvorfor er dans særligt godt for parkinsonramte?
En grundsten i uddannelsen er den viden, som allerede eksisterer på området. Forskningsresultater viser blandt andet, hvordan parkinsonramte får det bedre fysisk, mentalt og socialt, når de danser regelmæssigt. Eksempelvis oplever parkinsonramte forbedringer i forhold til stivhed, stabilitet, bevægelse i hænder samt ansigtsudtryk. Resultater fra spørgeskemaer viser tillige positiv effekt på det sociale liv, sundhed, kropsfølelse, mobilitet og udførelsen af hverdagsaktiviteter. For pårørende har det også stor betydning at danse med.

Hvad kræver det for at blive instruktør?
Parkinsonforeningens danseuddannelse er for dig, der brænder for at gøre en forskel og uddanne dig til instruktør i Parkinsondans. Har du derfor erfaring med dans, undervisning eller bevægelse til musik og har du lyst til at undervise i dans med Parkinson i dit lokalområde, tilbyder parkinsonforeningen nu et skræddersyet kursus. Alle instruktører vil efter endt uddannelse bliver vurderet i forhold til, om de er klar til at undervise parkinsonramte og pårørende på lokale dansehold. Hvis man er klar, vil man modtage et diplom, hvor ens nyerhvervede kvalifikationer vil være beskrevet.

Som kommende instruktør vil det være en fordel, hvis du i forvejen har lokaler, eller du kan finde lokaler til din danseundervisning. Projektlederen og Parkinsonforeningens kredse kan også være behjælpelige.

Vi har en unik mulighed for at undersøge, hvilken betydning dans har på parkinsonramte, så derfor forpligter du dig som instruktør til at viderebringe/indsamle evalueringsskemaer hos dine deltagere.

To danseformer
Det er tredje gang, at Parkinsonforeningen udbyder et uddannelsesforløb i dans med Parkinson. Denne gang uddanner vi i både Parkinson Ballroom Fitness™ og dansetræning inspireret af PD-metoden.

Parkinson Ballroom Fitness

Parkinson Ballroom Fitness™ tager udgangspunkt i de klassiske pardanse, som f.eks. vals, cha cha cha, slow fox mm., men dansen er bygget op på en sådan måde, at man som deltager danser både alene og med en partner. I Parkinson Ballroom Fitness™ er fokus på brugen af musikken, herunder gang til musik. Undervisningen varetages af Elisabeth Dalsgaard, idrætsuddannet fra Københavns Universitet. Elisabeth har udviklet konceptet Parkinson Ballroom Fitness™ og har mange års erfaring med at undervise i dans. Siden 2014 har Elisabeth arrangeret kurser på Club La Santa for parkinsonpatienter og deres pårørende.

Dansetræning inspireret af PD-metoden

Inspireret af den amerikanske danseform Dance for PD® bruges kroppen og bevægelserne til at lave små fortællinger til musikken. Dansetræningen lægger derfor stor vægt på via koreografi og improvisation at skabe de billeder, som opstår i deltagerens hoved.  Selve træningen er bygget op på en sådan måde, at den styrker deltagernes bevidsthed om bevægelsernes dynamiske og æstetiske kvaliteter. Undervisningen varetages af Susanne Frederiksen, professionel danser og koreograf med mere end 20 års erfaring med undervisning og instruktion i dans og koreografi. Susanne har instrueret dans for Parkinson siden 2015.

Uddannelsen
Parkinsonforeningen tilbyder et kursusforløb over to dage, hvor du som kommende instruktør dels får en solid indføring i Parkinson, dels modtager undervisning i én af de to danseformer. Uddannelsens to dage udgør et samlet forløb og udbydes gratis af Parkinsonforeningen. Vær opmærksom på, at du selv skal betale transport og evt. overnatning. 

Flere gange om året er der indlagt obligatorisk sparring og kvalitetstjek med masterinstruktørene på danseworkshops rundt i landet. Ved afslutningen af den treårige projektperiode afholdes tillige et landsstævne, hvor du kan vise, hvad dit/dine hold har lært gennem årene, og samtidig møde de andre parkinsondansende familier og deres instruktører.

Tilmelding
Hvis du ønsker at blive uddannet instruktør, skal du udfylde nedenstående formular senest den 20. maj 2018. Vi gør opmærksom på, at der kun vil være et begrænset antal deltagerpladser. Vi vil bl.a. se på hvilke steder i Danmark vi mangler instruktør, erfaringer og adgang til lokaler.

Du vil få svar senest medio juni 2018, om du er kommet med på uddannelsen.

Spørgsmål rettes til projektleder Louise Hjerting Nielsen fra Parkinsonforeningen.

Louise Hjerting Nielsen
Tlf. 36 35 02 34
Mail: Lhn@parkinson.dk

Tidspunkt: 
Wednesday, 22. August 2018 - 10:00 to Thursday, 23. August 2018 - 15:00
Sted: 

Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.