Kursusdag for Pårørende og Parkinsonramte

Oprettet d. 08.11.2017

Susanne Ohrt har de sidste 13 år været privatpraktiserende psykolog med speciale i Sundhedspsykologi indenfor kroniske og progredierende sygdomme og gennem flere år været knyttet til Parkinson Foreningen.

Introduktion til dagen
Livet med Parkinsons sygdom berører ikke kun den ramte, men også den nærmeste familie - partner, børn, forældre. Der ud over vil også både det sociale liv og arbejdslivet med tiden bliver påvirket. Det kan for mange være vanskeligt at overskue og beslutte sig for, hvordan man skal gribe sit liv an og ikke mindst hvordan og hvor meget man skal involvere andre -  i privatlivet som i arbejdslivet.
Sygdommen i sig selv tager på kræfterne men  også tanker og følelser, der følger med, vil fylde meget for de fleste. Omsorg for og hensyn til omgivelserne kan skabe fornemmelsen af ensomhed og tilbagetrukkethed og i længden påvirke livskvaliteten. Derfor har det betydning, at man bevidst tager stilling til, hvordan man vil bevæge sig gennem livet med Parkinson som rejsefælle.

• Dagen indledes med et oplæg omkring flere udfordringer i livet med Parkinsonisme som ramt og pårørende.
• Efterfølgende opdeles deltagerne i mindre grupper for henholdsvis ramte og pårørende med mulighed for at diskutere medfølgende spørgsmål og at erfaringsudveksle.
• Afslutningsvis samles alle til tilbagemeldinger fra gruppen og opsamling.

BEGRÆNSET  DELTAGERANTAL  - TILMELDING REGISTRERET NÅR MAIL & BETALING ER MODTAGET 

Sted: HANDICAPORGANISATION HUS
Blekinge Boulevard 2  2630 Tåstrup
Pris: 175 kr./ deltager dækker
Kaffe/te & frokost samt kursusudgifter

Tilmelding senest 2 uger før kursus på mail: parkinson@ellemann.net
Med navn(e) på deltager(e) som har indbetalt på P-skolens konto afd. 5326 konto 0243882
 

  

Tidspunkt: 
Saturday, 20. January 2018 - 10:00