Kursus for tovholdere af pårørendegrupper

Oprettet d. 27.09.2019

Kurset indeholder undervisning og træning i at skabe tryghed i gruppen, at understøtte og facilitere gruppeprocesser/dynamik samt lytte aktivt.

Herudover vil drøftelser omkring indbydelse til potentielle deltagere, opstart, forventningsafstemning i pårørendegruppen og praktik omkring location samt mødekadence blive inddraget i undervisningen.  Underviserne er erfarne oplægsholdere og har selv ledet mange selvhjælpsgrupper.

Kurset indgår i "Tæt på parkinson", hvor Parkinsonforeningen har fået midler fra socialstyrelsen til at understøtte nuværende og kommende pårørendegrupper.  

Læs mere om projektet og kurset her 

Tidspunkt: 
Friday, 8. November 2019 - 16:00
Sted: 

Fuglsangcentret 

Søndermarksvej 150 7000 Fredericia