Kursus i Parkinsons sygdom for psykologer

Oprettet d. 15.09.2020

Der mangler psykologer, der med viden og interesse for Parkinsons sygdom kan tilbyde persononer med parkinson og deres pårørende samtaler. Derfor udbyder Parkinsonforeningen et kursus til psykologer, der både i liberalt erhverv og ansat i kommunalt/regionalt regi møder personer, der har parkinson i familien.

Kurset giver indføring i Parkinsons sygdoms opståen, symptomer, medicinering og de fysiske forandringer den progredierende sygdom medfører. Desuden har kurset fokus på de udfordringer, som ændringerne giver af psykisk og social karakter - både hos de ramte og deres pårørende.

Formålet er, at du som psykolog får indsigt i sygdommen og dens konsekvenser, så du bliver i stand til at planlægge og gennemføre interventioner for klienter med parkinson og deres pårørende i alle stadier af sygdommen.

Kurset gennemføres grundet Covid 19 webbaseret og oplæg med mulighed for spørgsmål.

Underviserne er neurolog og tidl. overlæge Kristian Winge samt psykolog, specialist i sundhedspsykologi og tidl. neuropsykolog Susanne Ohrt.

Programmet kan ses her

Efter deltagelse på kurset kan du optages på Parkinsonforeningens liste over psykologer med særlig viden om parkinson, som er tilgængelig på vores hjememside.

Ved spørgsmål til kurset kontakt da Lea Munk Staugaard, Parkinsonforeningen på tlf. 3635 0230 eller lms@parkinson.dk
 

Dato:
Fredag d. 4. december 2020 kl. 10:00-16:00.

Sted:
Kurset gennemføres via web

Pris: 1.600 kr. Tilmelding:Bindende tilmelding senest d. 19. november skal ske via dette link  

Tidspunkt: 
Friday, 4. December 2020 - 10:00