Foredrag om forskning 2016

Oprettet d. 07.06.2016

Vil du vide mere? Kom med onsdag den 28. september 2016 kl. 17.00-20.00.

Nordsjælland, København/Frederiksberg og Storkøbenhavn inviterer endnu engang til et spændende fyraftensmøde i forskningens tegn. De har inviteret Håkon Widner, Verksamhetschef, professor, neurologiska klinikken, universitetshospitalet, Lund og Karina Fog, PhD, afdelingsleder, neurodegeneration, H. Lundbeck, A/S.

Håkon Widner
I årene 1980 – 1990 blev der foretaget en række nervecelletransplantationer, der imidlertid viste sig kun at have god effekt for 25 – 30 % af patienterne. Mange fik overbevægelser, men efter nogle år viste der sig alligevel en god effekt for flere af patienterne.

Fire lande indgår i et forskningsprojekt  kaldet Trans-Euro, hvor man søger at opnå en vedvarende effekt uden overbevægelser. Man vil forsøge at udvikle en metode, der kan bruges ved fremtidige stamcelle transplantationer. Trans-euro studiet er et omfattende studie, som har til formål at påvise effekter af nervecelletransplantation ved Parkinsons sygdom. Det er også et studie, som skal vise, om det er muligt ved celleterapi at genskabe funktioner i en sygdomsramt hjerne.

Det er tre år siden Håkon Widner fortalte os om dette, og vi er nu meget interesserede i at høre ham præsentere de forskellige pre-kliniske forskningsstudier. Hvor langt er man nået? Har de udviklet en brugbar stamcelle? Hvornår kan vi regne med et gennembrud?

Karina Fog
For 2 år siden fortalte Karina Fog os om sin egen forskning hos Lundbeck’s i det fejlfoldede alpha-synuclein og  dets betydning for kommunikationen  mellem nervecellerne i hjernen.

I år vil Karina Fog fortælle os om, hvordan viden om generne kan føre  til en behandling af Parkinsons sygdom. Man har fokus på udvikling af hæmmere af proteinet Lrrk2 som eksempel på en kommende behandling af sygdommens fremadskriden.

Hvor mange gener er sat i forbindelse med en øget risiko for at udvikle Parkinsons sygdom? Hvordan har studier af disse gen-produkter øget vores forståelse af sygdomsprocessen? Hvorfor er der store forventninger til, at en hæmmer af enzymet Lrrk2 vil kunne nedsætte sygdommens fremskriden? Hvor langt er man kommet i udviklingen af disse hæmmere? Vil der komme flere behandlinger inspireret af genetikken? Vi vil bringe en uddybning af emnerne i septembernummeret af Parkinson Nyt.

Praktisk information
Arrangementet foregår hos H. Lundbeck A/S i Valby, Ottiliavej 9 (receptionen). Der vil blive serveret sandwich og vand i pausen.

Du tilmelder dig ved at indbetale 100 kr på reg.nr. 2253 kontonr. 6890 174 963 og skrive dit navn i meddelelsesfeltet. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Diana Holm på telefon 3026 2266.

 

Tidspunkt: 
Wednesday, 28. September 2016 - 17:00