Ét dags gratis grundkursus i Parkinsons sygdom

Oprettet d. 28.08.2020

Kurset er målrettet det kommunale team omkring borgeren med parkinson fx hjemmesygeplejersker, sygeplejersker på plejecentre, SSA på plejecentre, udekørende SSA, demenskoordinatorer, hjerneskadekoordinatorer samt kommunale fysio- og ergoterapeuter. 

Parkinson er en kompleks og fremadskridende hjernesygdom, der påvirker hele borgerens liv og hverdag. Borgerens behov ændrer sig løbende, hvilket stiller krav til opmærksomhed på rettidig og relevant støtte. Viden om sygdommen er en forudsætning for, at sundhedsfaglige medarbejdere i kommunen kan yde den rette omsorg og støtte.
Videns- og kompetencecenter for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom inviterer derfor til et ét-dags kursus, der skal klæde sundhedsfaglige medarbejdere på i viden om Parkinsons sygdom til gavn for både borgerens sundhed og livskvalitet samt kommunens ressourceforbrug.

Kurset giver følgende kompetencer:

 • Sygdomskendskab, herunder indsigt i sygdommens kompleksitet og det varierende funktionsniveau
 • Viden til at foretage observationer ift. medicinering, multisygdomme og impulskontrolforstyrrelser
 • Viden, der forbedrer samarbejdet med neurologer og praktiserende læger samt pårørende
 • Kendskab til specifikke metoder, der letter pleje- og rehabiliteringsopgaver
 • Kendskab til mulige forebyggende og/eller forhalende tiltag

Indhold
Del 1: Neurolog og overlæge Tove Henriksen
Parkinsons sygdom (ideopatisk og atypisk), multisygdom, kognitive vanskeligheder, symptomer og sygdomsudvikling, behandling og medicin.

Del 2: Parkinsonsygeplejerske Anders Lundtoft Clausen
Observationer i sygdom/bivirkninger, pleje og rehabilitering, belastning af pårørende samt samarbejde med neurolog-iske ambulatorier og praktiserende læger.

Målgruppe for kurset

 • Hjemmesygeplejersker
 • Sygeplejersker ved plejecentre
 • SSA ved plejecentre og udekørende SSA
 • Demens-, hjerneskadekoordinatorer mv
 • Visitatorer
 • Kommunale fysio- og ergoterapeuter
 • Ansatte i kommunale rehabiliterings– og palliations enheder
 • Andre med arbejdsopgaver rettet mod borgere med Parkinsons sygdom

Praktisk oplysninger
Kurset afvikles fredag d. 30. oktober 2020 kl. 10 – 17 i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Tilmelding—udfyld her: https://www.collect.nu/DPF/Grundkursus_parkinson2020, tilmelding foregår efter først til mølle princippet — plads til max 25 deltagere.

Bemærk! - kurset er gratis. Evt. afbud  skal meldes senest 20. oktober 2020. Ubegrundet afbud efter denne dato koster 1000 kr./tilmeldt deltager— dog har kommunen i denne situation mulighed for at sende en anden deltager end oprindelig tilmeldte.

Har du spørgsmål
Kan de rettes til Vibeke W. Grønlund på vg@parkinson.dk eller tlf. 24962218
 

Tidspunkt: 
Friday, 30. October 2020 - 10:00