Vores kommunikationskonsulent skal på barsel, og derfor har vi brug for en ny kollega til at drive vores kommunikationsindsats. Den omfatter bl.a. hjemmeside og sociale medier samt udarbejdelse af publikationer.

Parkinsonforeningen følger udfordringerne med at få Sinemet. Der findes forskellige muligheder, bl.a. at skifte til Madopar eller få en udleveringstilladelse på Sinemet, som kan importeres fra udlandet.

Kunne du tænke dig at bidrage med viden om din behandling og gøre behandling af parkinsonramte endnu bedre i fremtiden? Parkinsonforeningen søger lige nu deltagere til to fokusgruppeinterviews.

Har du 2-3 minutter? Så kan du udfylde et kort spørgeskema og hjælpe Parkinsonforeningen med at blive klogere på omfanget af mangel på medicin i særdeleshed Sinemet. Både parkinsonramte og pårørende kan udfylde.

I juni var parkinsonverdenen samlet i Japan til den internationale World Parkinson Congress. Parkinsonforeningen var med, og direktør Astrid Blom samler her op på fire spændende dage med et tætpakket program.

Parkinsonforeningen opkræver kontingent for 2020 i begyndelsen af oktober. Hvis du er tilmeldt Betalingsservice, går det automatisk og ellers vil du modtage et girokort med posten primo oktober.

Igen i år skal Pakkenbergprisen uddeles til en eller flere personer, der har gjort en ekstraordinær indsats for foreningen. Peg på DIN kandidat til Pakkenbergprisen senest den 1. oktober 2019.

Er du pårørende, og vil du gerne stå for en selvhjælpsgruppe for pårørende til parkinsonramte? Nu har du muligheden for at komme på et gratis weekendkursus den 8.-9. november 2019.

Hvordan vil du tilrettelægge dit arbejdsliv med Parkinsons sygdom? Hvis du lever med parkinson og er i arbejde, enten på fuld tid, på deltid eller i fleksjob, så vil dette kursus måske være det rigtige for dig.

Sano tilbyder rehabiliteringsophold for dig, der har parkinson. Søndag den 15. september kl. 10-14 2019 inviterer centret til åbent hus, hvor du også kan høre et foredrag med Karen Østergaard, overlæge i neurologi.