Det arbejder vi for

I Parkinsonforeningen arbejder vi aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår. I Danmark er ca. 7.300 mennesker ramt af Parkinsons sygdom, og Parkinsonforeningen er den eneste organisation, der samlet varetager parkinsonfamiliernes interesser over for myndigheder, samarbejdspartnere og andre.

Foreningens formål er at være det naturlige samlingspunkt – også lokalt – for parkinsonramte og deres pårørende med hensyn til vidensformidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse og sociale aktiviteter samt at udbrede kendskabet til og skabe forståelse for Parkinsons sygdom - herunder atypisk parkinsonisme – og for sygdommens symptomer og konsekvenser. Samtidig ønsker foreningen at bidrage til følgende:

  • At parkinsonramte sikres bedst mulige behandlingsmuligheder og livsvilkår samt lige muligheder i forhold til andre medborgere
  • At skabe forståelse for og støtte til pårørendes særlige situation og behov
  • At støtte forskning inden for Parkinsons sygdom.

For at opnå større synlighed og gennemslagskraft fokuserer Parkinsonforeningen på fire særlige indsatsområder, som er vigtige for foreningen:

  • Det gode liv for parkinsonramte
  • Pårørendes vilkår
  • Dannelse af netværk
  • Rekruttering af frivillige og medlemmer.

Indsatsområderne er valgt af foreningens Hovedbestyrelse og gælder i perioden 2016 - 2018.

LÆS MERE: Strategi 2016 - 2018