Forskningslegater

Hvert år støtter Parkinsonforeningen ny forskning med et millionbeløb. Foreningens forskningsråd varetager den faglige vurdering af ansøgningerne. 

I 2016 har foreningen uddelt i alt 3 mio. kroner i støtte til 14 forskningsprojekter, der dækker hver deres spændende forskningsfelt. Blandt legatmodtagerne er både gengangere fra tidligere år og nye forskningsprojekter. Du finder beskrivelser af disse - og tidligere - års legatmodtagere i sidemenuen. 

Eventuel støtte gives under forudsætning af, at der årligt samt i forbindelse med projektets afslutning skriftligt redegøres for projektet. Vi skal gøre opmærksom på, at forskerne forpligter sig til at informere Parkinsonforeningen om eventuelle ændringer i forhold til anvendelse af bevillingen. For at sikre maksimal forskningsmæssig udnyttelse af Parkinsonforeningens forskningsbevillinger skal det ligeledes præciseres, at det bevilgede beløb ikke må anvendes til betaling af administrationsgebyr og anden institutionel overhead.

Endvidere skal legatmodtagerne på et årligt indkaldt møde mundtligt redegøre for resultaterne af forskningsprojektet - i år foregår dette lørdag den 4. november 2017.  

Midlerne til forskningslegaterne stammer hovedsageligt fra Bjarne Saxhofs Fond samt donationer og arv. Parkinsonforeningen har således en bestyrelsespost i Bjarne Saxhofs Fond, hvis formål er at støtte forskning i Parkinsons sygdom, cancerforskning og forskning i udvikling af energibesparende foranstaltninger. Det er med hjælp fra fonden samt private donationer, at foreningen hvert år kan uddele et stort beløb til forskning.

Ansøgningsfristen var d.15 august 2017

LÆS MERE: Om forskningsrådet

LÆS MERE: Legatbogen