Offentlige støttemuligheder

Der er ca. 7.300 mennesker i Danmark, der har Parkinson, men mange flere er som pårørende berørt af sygdommen. Når man bliver ramt af en kronisk sygdom, rejser der sig en række spørgsmål. Hvilken støtte er der, hvis man har behov for psykologhjælp, hvordan søger man om et hjælpemiddel og hvad gør man hvis arbejdet begynder at vokse en over hovedet? Foreningens socialrådgiver Kirsten Hoff giver i brochuren Offentlige støttemuligheder svar på disse og mange andre spørgsmål.

Det vil givetvis være forskelligt, hvilke spørgsmål og svar, der er relevante for den enkelte, da sygdomsforløbene og behovene jo varierer meget fra person til person.

Brochuren er revideret i august 2013 og er p.t. (marts 2016) ved at blive revideret igen, derfor kan den ikke købes, men kun downloades.

LÆS MERE: Offentlige støttemuligheder